Child in mothers arms Young Man Sad young woman Sad Woman

Croeso

Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd Domestic Abuse Service Logo

Byw mewn ofn? Ydych chi yn berson yn byw mewn
ofn yn eich cartref eich hunain?

Os ydych yn cael eich camdrin yn gorfforol, emosiynol neu
yn rhywiol gallwn gynnig cefnogaeth rydych chi a'ch plant eu hangen.

Mae Gwasanaethau Trais yn y Cartref yn cefnogi pob person beth bynnag ei oedran, diwylliant, iaith neu dueddiad rhywiol.

P'un ai ydych yn anabl a'i peidio,
yn sengl, priod neu'n cydfyw. Gyda neu heb blant.