Gwirfoddoli

Cyfle i gefnogi gweithwyr sydd yn gweithio gyda dynion, merched a phlant sydd wedi cael eu cam-drin yn eu Cartref drwy gynnig eu hamser neu wybodaeth a phrofiad.

Dim angen unrhyw brofiad blaenorol - hyfforddiant llawn

Group of people volunteering

Ni allai'r mudiad gynnal ein gwasanaethau heb gymorth gwirfoddolwyr - byddai'ch cyfraniad yn werthfawr i alluogi'r mudiad i ddarparu gwasanaeth i'r rhai sydd ei angen. Gallwch ddewis rôl sy'n iawn i chi

Mae'r mudiad yn cael ei gefnogi gan Wirfoddolwyr sy'n

Sut ydwi'n elwa?

Dywed ein gwirfoddolwyr

"Y peth gorau am wirfoddoli yma yw bod yn rhan o grwp sy'n llawn brwdfrydedd ac egni i wneud gwahaniaeth."

"Rwyf wedi dysgu cymaint yn y flwyddyn ers i mi ddechrau gwirfoddoli, profiadau fydd yn aros gyda mi am flynyddoedd i ddod."

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a ni